Σημειωματάριο − Περιεχόμενα

Σημειωματάριο #2
Ιούλιος – Αύγουστος 2017
Γιώργου Κανόνη:
• Εν τάχει − Όλες οι σωζόμενες αρχαίες τραγωδίες
• Εν τάχει − Όλες οι σωζόμενες αρχαίες κωμωδίες
Γιώργου Κανόνη − Σοφίας Κανόνη:
• Σαίξπηρ εν Τάχει


Ιστορίες της διπλανής Κρίσης | Μαρία Κανελλάκη Σημειωματάριο #1
Ιούνιος – Ιούλιος 2017
Μαρίας Κανελλάκη:
Ιστορίες της διπλανής κρίσης


Το Σημειωματάριο θα ανανεώνεται όποτε υπάρχει κάτι ενδιαφέρον προς παρουσίαση.